Две илјади и осумнаесетта: Крај на статус квото?

Последниот коментар во годината го посветувам на оцена на годината што изминува. Оцената за 2016 година беше дека е предизвик на статус квото, 2017 година како крајно непредвидлива, а 2018 година, пред се за Македонија очекувањата беа поврзани со интеграциите во НАТО и ЕУ.

Read more

Во кој правец се движи земјата?

На оваа прашање, неодамна одговорија ТВ Телма и МЦМС, со анкета на јавното мислење спроведена од „М-Проспект“, и одговорот беше дека повеќето граѓани сметаат дека е правилен (44,8 проценти), наспроти погрешен (38,6 проценти) или ист (14,4 проценти). На прв поглед одговорот дека земјата се движи во правилен правец зачудува, но тоа е потврдено и во анкета на ИРИ од јули 2018 година, кога за 37 проценти правецот е правилен, а за 30 проценти е погрешен. Одговорот дека земјата се движи во правилен правец зачудува, затоа што изминатите десетина години општо преовладува мислењето дека земјата се движи во погрешен правец, со исклучок на периоди во 2008 и во 2009 година кога доминирало мислењето дека земјата се движи во правилна насока.

Read more