Превчитување на антикорупцијата

На почетокот на овој месец, истовремено кога Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), го објави Извештајот за проценка на корупцијата во Македонија за 2016 година, Центарот за изучување на демократијата (ЦИД) од Бугарија, заедно со партнерите ја објави процената за корупција за. Југоисточна Европа и ги вклучува земјите од Хрватска до Турција. Овој извештај како и … Read more

Граѓански активисти на партиски листи

Деновиве, во сенка на серијата земјотреси, низ традиционалните и социјалните медиуми, се дебатира за најавата на учество на граѓански активисти на партиски листи за парламентарните избори на 11 декември 2016 година, поточна за учество на активисти на граѓански организации и на Шарената револуција на партиски листи на СДСМ. Очекувано дебатата е поделен на „за“ и „против“. Првите сметаат дека тоа е нормално продолжување на борбата против власта, вторите дека тоа е откривање на валкана игра во која партиски членови лажно се претставувале за непартиски граѓански активисти. Има и трети, кои се „за“, но имаат забелешки во однос на конкретните имиња кои се спомнуваат.

graganski-aktivisti-na-partiski-listiСегашнава дебата ме потсети на многу слична дебата од пред десетина години, ми се чини во мај 2006 година, кога Звонко Шаврески, претседател на „Полио плус“, стана кандидат за пратеник. Во трибина на која учествуваа Владимир Милчин, тогашен директор на Отворено општество, Звонко Шаврески и јас, како тогашен директор на МЦМС, сите тројца се согласивме дека правото на здружување и граѓанско и партиско е непри¬косновено човеково право и слобода, оттука произлегува дека ова право не смее да се ограничува. Се согласивме дека исти така ќе постои потреба граѓанските организации да застапуваат и лобираат за своите ставови и во државата, вклучувајќи и кон политичките партии и дека е легитим¬но граѓанска организација или активисти да влијаат на агенда на политичка партија. Дали може да се говори за партиска агенда, ако тоа е истивремено и граѓанска агенда? Но исто така се согласивме дека потребно е да се разговара за судир на интереси и потребата од транспарентност на учество во раководење и во граѓанска организација и во политичка партија. Или како тогаш Милчин ја дефинираше дилемата: „…вистинското прашање гласи: Имаат ли граѓанските здруженија регулативи и процедури со коишто ќе се оневозможи нивната злоупотреба во интерес на партиските кариери или амбициите да се биде пратеник или министер?“. Прашање поставено пред десет години, на кое граѓанското општество нема одговор досега. И дали воопшто треба одговор? Или одговорот треба да го дадат граѓаните како избирачи?

Read more

Провладин молк за корупцијата

izvestaj-za-procenka-na-korupcijata-vo-makedonijaСедмицава што изминува, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), го објави Извештајот за проценка на корупцијата во Македонија за 2016 година, по вторпат по 2014 година. Претходно во 2001 и 2002 година извештаи засновани на истата методологија има објавено Центарот за изучување на демократијата (ЦИД) од Бугарија. Овој извештај е базиран на Систем за следење на корупцијата (ССК), што ООН го има признаено како еден од најдобрите системи за следење на корупцијата. Извештајот вклучува три дела и тоа: искуство со корупција (број на казни, корупциски притисок или барање на поткуп и вклученост во корупција или давање поткуп), ставови за корупцијата и перцепции за корупцијата. Неколку работи треба да се коментираат. Иако извештајот е насловен 2016 година, тој се однесува на состојбите во претходната 2015 година.

И корупцискиот притисок или барањето мито и вклученоста во корупција или давањето мито се зголемено во 2016 година, во однос на 2014 година на околу 29 проценти (претходно околу 21 процент) или скоро секој трет граѓанин има лично искуство со корупција. Наспроти вака високите ниво на корупција, постои мал број на казни за коруптивни дела во 2014 година и тоа 14 за поткуп и 193 за злоупотреба на службената должност.

И покрај зголемениот корупциски притисок и вклученост во корупција, корпцијата не е препознаена како најголем општествен проблем. За граѓаните поважни се невработеноста, сиромаштијата и политичката нестабилност. Во ваквото приоритизирање на проблемите, каде што невработеноста и сиромаштијата се многу позначјани проблеми, може да се наоѓа одговорот за, условно речено, толеранцијата на корупцијата. Во приоритетите е и одговорот зошто и покрај информациите објавени во „бомбите“ на СДСМ за наводна корупција во власта и перцепцијата дека Владата е корумпирана, не се менува партискиот рејтинг. Сè додека власта демонстрира дека може подобро да справи со невработеноста и сиромаштијата од опозицијата, прашањето на корупцијата ќе биде второстепено.

Read more